Vi søker utviklingstomter

Eiendomsgruppen AS er morselskapet og driver konsernets utbyggingsvirksomhet av boliger. Hovedvirksomheten består av kjøp og utvikling av eiendommer frem til byggestart, oppføring av boliger og overlevering til kunder.

Konsernet ble grunnlagt i 1982, har mange års erfaring innen bransjen og har ferdigstilt ca 4000 boliger til kunder.

Lang erfaring har gitt oss en betydelig kompetanse som nå kommer våre kunder til gode.

Gjennom vår virksomhet har vi hovedsakelig overlevert boliger i; Tromsø, Finnsnes, Harstad, Trondheim, Stavanger og Oslo.

Vår virksomhet er organisert i datterselskaper med kontor i Tromsø, Trondheim, Stavanger og Oslo.

 

Følg med oss på Facebook: Eiendomsgruppen

– – –

Eiendomsgruppen er en synlig, samfunnsengasjert og bærekraftig boligutbygger, som gjennomfører våre prosjekter ved bruk av fabrikkproduserte moduler i tre.

 

Fabrikkproduserte moduler

 • Kort byggetid. Modulene og fundamenter produseres parallelt, noe som reduserer byggetiden vesentlig.
 • Tørre bygg. Innendørs produksjon gir tørre bygg og bedre utførte detaljer.
 • Kvalitetssikring. Automatisert fabrikkproduksjon bidrar til en gjennomført prosjektering med fokus på KS.
 • Materialeffektivisering. Fabrikkproduksjon gir høy materialutnyttelse og lite kapp og avfall.
 • Moduler er en byggevare. Produseres i henhold til byggevaredirektivet med utvidet kontroll av ferdigvaren.
 • Sertifisering. Alle våre moduler har CE-godkjenning (EU), ETA/NTG-sertifisering (Sintef) samt godkjent i hht ISO 9001.

 

Bare gode ting med tre

 • Reduserer CO2 utslipp. Tre har den unike evnen til både å redusere og fjerne CO2.
 • Energieffektivt. Bygninger i tre er en del av fremtidens energi-effektive bygg.
 • Lang levetid. Å bruke trevirke bidrar til å spare energi for levetiden til en bygning.
 • Motstandsdyktig. Tre er motstandsdyktig mot varme, frost, korrosjon og forurensning.
 • Lav vekt. Tre er et lett materiale, med ca. 10 % av vekten tilsvarende volum i betong.
 • Brann. Tre oppfører seg forutsigbart i brann.
 • Lyd. Moderne trehus kan lett overholde lydisolasjons standarder.
 • Integrerte systemer. Trehus er den beste plattformen for å integrere moderne teknologiske systemer.
 • Mulighet for industrialisering. En industrialisering av byggebransjen, tilsvarende annen produktutvikling, antas å ha store miljøeffekter. Tre er svært godt egnet for dette på grunn av sin vekt og mulighet for tilpasning på stedet.