Region Nord-Norge

Eiendomsgruppen Nord-Norge

TIL SALGS/PÅGÅENDE PROSJEKTER

Eiendomsgruppen Nord-Norge AS er et datterselskap av Eiendomsgruppen og et utbyggingsselskap innen større boligprosjekter. Vi gjennomfører våre prosjekter i egen regi, enten som delentrepriser eller totalentrepriser med fokus på kostnadsstyring, framdrift og avtalt kvalitet.

Øvre Åsen

UTSOLGT / FERDIGSTILT

Prosjektet «Øvre Åsen» ligger på Midtre Kaldslett og grenser direkte til utmark og flott turterreng.
Her har vi ført opp 2 bygg med 25 leiligheter i hvert bygg. Byggene er på 6 plan, inkludert felles parkeringsanlegget i underetasjen. Meld din interesse for kommende prosjekter >>>