Reigion Vest

Eiendomsgruppen Vest

TIL SALGS/PÅGÅENDE PROSJEKTER

Eiendomsgruppen Vest AS er et datterselskap av Eiendomsgruppen og et utbyggingsselskap innen større boligprosjekter. Vi gjennomfører våre prosjekter i egen regi, enten som delentrepriser eller totalentrepriser med fokus på kostnadsstyring, framdrift og avtalt kvalitet.