OM OSS

OM KONSERNET

Eiendomsgruppen AS er morselskapet og driver konsernets utbyggingsvirksomhet av boliger. Hovedvirksomheten består av kjøp og utvikling av eiendommer frem til byggestart, oppføring av boliger og overlevering til kunder.

Våre verdier
Eiendomsgruppen skal være en synlig, samfunnsengasjert og bærekraftig boligutbygger.

Vi bygger boliger på erfaring og tillit
Eiendomsgruppen utvikler boligkonsepter basert på god kvalitet, trivsel, trygghet og tillit. Konsernet har mange års erfaring innen bransjen og har overlevert over 4000 boliger siden 1982.
Vår lange erfaring har gitt oss en betydelig kompetanse som nå kommer våre kunder til gode.

Vi er først og fremst eiendomsutvikler
Vår hovedvirksomhet består av kjøp og utvikling av eiendommer og gjennomføring av hele prosessen:

– Idé og planarbeidet frem til byggestart
– Oppføring av boliger
– Koordinere markedsføring og salg
– Overlevering til kunder

De fleste prosjekter gjennomføres i egen regi, men vi gjennomfører også prosjekter i samarbeid med ulike aktører som grunneiere, eiendomsutviklere, investorer og finansinstitusjoner.

Vi bygger for folk flest
Våre prosjekter er tilrettelagt folk flest og passer perfekt for alle som ønsker et enklere og samtidig et aktivt liv – enten du er veletablert eller kjøper bolig for første gang.
Våre boliger er lettstelte, praktiske, funksjonelle og energivennlige.

Rett bygg på rett plass
Eiendomsgruppen har landsdekkende virksomhet med ledelse og ansatte som har lokal markedskunnskap og tilhørighet.
Vi utvikler prosjekter med grundig planlegging, lang erfaring, vilje og gjennomføringsevne.
Konsernets styrke er at vi er organisert slik at vi utveksler kompetanse lokalt og mellom regionskontorene.

Hvert prosjekt behandles som et nytt prosjekt, der byggemetode tilpasses utviklingstomten og nærområdet.

Vi utvikler prosjekter som:

– Fabrikkproduserte moduler
– Elementbygg
– Plassbygging
– Kombinasjonsbygg

Vi er en erfaren eiendomsutvikler som bygger til folk flest – på tillit.

Følg med oss på Facebook: Eiendomsgruppen

– – –

 

Litt om fabrikkprodusert bygg

 • Kort byggetid. Modulene og fundamenter produseres parallelt, noe som reduserer byggetiden vesentlig.
 • Tørre bygg. Innendørs produksjon gir tørre bygg og bedre utførte detaljer.
 • Kvalitetssikring. Automatisert fabrikkproduksjon bidrar til en gjennomført prosjektering med fokus på KS.
 • Materialeffektivisering. Fabrikkproduksjon gir høy materialutnyttelse og lite kapp og avfall.
 • Moduler er en byggevare. Produseres i henhold til byggevaredirektivet med utvidet kontroll av ferdigvaren.
 • Sertifisering. Alle våre moduler har CE-godkjenning (EU), ETA/NTG-sertifisering (Sintef) samt godkjent i hht ISO 9001.

 

Bare gode ting med tre

 • Reduserer CO2 utslipp. Tre har den unike evnen til både å redusere og fjerne CO2.
 • Energieffektivt. Bygninger i tre er en del av fremtidens energi-effektive bygg.
 • Lang levetid. Å bruke trevirke bidrar til å spare energi for levetiden til en bygning.
 • Motstandsdyktig. Tre er motstandsdyktig mot varme, frost, korrosjon og forurensning.
 • Lav vekt. Tre er et lett materiale, med ca. 10 % av vekten tilsvarende volum i betong.
 • Brann. Tre oppfører seg forutsigbart i brann.
 • Lyd. Moderne trehus kan lett overholde lydisolasjons standarder.
 • Integrerte systemer. Trehus er den beste plattformen for å integrere moderne teknologiske systemer.
 • Mulighet for industrialisering. En industrialisering av byggebransjen, tilsvarende annen produktutvikling, antas å ha store miljøeffekter. Tre er svært godt egnet for dette på grunn av sin vekt og mulighet for tilpasning på stedet.