Eiendomsgruppen

Til salgs: Oslo regionen

Eiendomsgruppen Oslo AS er et datterselskap av Eiendomsgruppen og et utbyggingsselskap innen større boligprosjekter. Vi gjennomfører våre prosjekter i egen regi, enten som delentrepriser eller totalentrepriser med fokus på kostnadsstyring, framdrift og avtalt kvalitet.


 Følg med oss på Facebook: Eiendomsgruppen Oslo