Eiendomsgruppen

Eiendomsgruppen Nord-Norge

UTSOLGT: Solgry, Kroken Sør, Tromsø

Solgry ligger sørvestvendt på fastlandet – sør for Krokenelva. Leilighetsbygget kommer på nedsiden av Fylkesvei 53, nedenfor nye Kroken kirke.


Boligområdet får uberørt strandlinje og storslagen utsikt. Terreng og fjære på nedsiden av boligene er regulert som friområde. Dette betyr at man ikke får noen veier eller naboer foran seg, kun ubebygget strandsone og fri sikt over Tromsøysundet.

Salgsstart: Mai 2015
Påmelding: solgry.no

Status: Utsolgt
Påmelding: www.solgry.no
(Byggtrinn 1 er utsolgt byggetrinn 2 er nå til salgs)