Eiendomsgruppen

Eiendomsgruppen Nord-Norge

Til SALGS: Åsen, Torfinnsgate 8

Vårt nyeste boligprosjekt i Harstad ligger i Harstadåsen, nærmere bestemt i Torfinnsgate 8.i gangavstand like ovenfor sentrum. Vi skal i første omgang oppføre to terrasseblokker (Bygg C og Bygg B) med til sammen 34 leiligheter. Inngangspartiet blir mellom byggene. Det vil gå heis fra parkeringsanlegget i underetasjen til alle leilighetsplan. Svalganger for adkomst til leilighetene blir på oversiden av bygget. Utearealene vil omfatte lekeplass, bord, benker og grøntarealer. Friarealene i Harstadåsen ligger bare noen meter utenfor stuedøra, - like bak “Åsen”. Her kan du gå tur sommer som vinter. Det å bo i “Åsen” vil gi deg større livsglede! 

Status: Bygging pågår. Selges nå. Kun noen leiligheter få igjen.
Les mer på våre websider: harstadaasen.no