Eiendomsgruppen

Eiendomsgruppen Trondheim

Nye Potten

Antall: 27 leiligheter
Status: Ferdigstilt 2017.