Eiendomsgruppen

Eiendomsgruppen Nord-Norge

Havblikk, Kroken vest, Tromsø

Antall leiligheter: 37 leiligheter
Ferdigstilt 2018