Eiendomsgruppen

Eiendomsgruppen Nord-Norge

Thyholdtvegen Borettslag, Tromsø

Antall leiligheter: 86 / Byggeår: 2005