Eiendomsgruppen

Eiendomsgruppen Nord-Norge

Solgry 2, Kroken, Tromsø

Antall leiligheter: 20 leiligheter
Ferdigstilt: 2017