Eiendomsgruppen

Eiendomsgruppen Nord-Norge

Haveng (1), Kroken vest Tromsø

Omfang: 47 leiligheter
Ferdistilt: 2016