Eiendomsgruppen

Eiendomsgruppen Nord-Norge

Gammelgård, Tromsø

Antall boliger: 15 / Byggeår: 2001/2002