Eiendomsgruppen

Eiendomsgruppen Nord-Norge

Åsen, Torfinnsgate 8

Antall leiligheter: 51 leiligheter fordelt ov 3 bygg á 17 leiligheter
Ferdigstilt: 2017