Eiendomsgruppen

Eiendomsgruppen Vest

Øvramarka, Sviland i Sandnes

2 lavblokker, 42 leiliheter
Ferdigstilt mai 2014