Eiendomsgruppen

Odelsvegen trinn 1, Jessheim

92 leiligheter under bygging på Jessheim.
Ferdigstilles: Våren 2016