Eiendomsgruppen

EIENDOMSGRUPPEN OSLO

Lillestrøm øst

Unikt samarbeid mellom 3 utbyggere. Bolig og næringsprosjektet er lagt til området fra Stortorget og østover mot Jernbanen. Vi gjennomførte flere leilighetsbygg med hver sin konsept.


Omfang: 4 bygg
Se prosjekter/konsepter: Tower (1 bygg) og Dovrekvartalet (3 bygg)
Samarbeidsprosjektet er avsluttet 2017/2018