Eiendomsgruppen

Eeiendomsgruppen Oslo

Likollen Terrasse - Hagan i Nittedal

25 leiligheter i prosjekt med høyt arkitektonisk nivå
Organisert gjennom USBL
Byggeår 2009