Eiendomsgruppen

Eiendomsgruppen Oslo

Huseby Senior Residens 1

27 leiligheter til medlemmer av DES-Skedsmo

STATUS: Under oppføring med ferdigstillelse september 2013