Eiendomsgruppen

Ref. Oslo

Eiendomsgruppen Oslo AS er et datterselskap av Eiendomsgruppen og et utbyggingsselskap innen større boligprosjekter. Vi gjennomfører våre prosjekter i egen regi, enten som delentrepriser eller totalentrepriser med fokus på kostnadsstyring, framdrift og avtalt kvalitet.

 Følg med oss på Facebook: Eiendomsgruppen Oslo